Disclaimer

De makers van deze website proberen de informatie op deze website zo actueel en betrouwbaar mogelijk te houden. Desondanks kunnen er aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend en aanvaarden de makers geen aansprakelijkheid ten aanzien van schade ten gevolge van onjuistheden of onvolkomenheden op deze website. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat de richtlijnen en normen genoemd op deze website de enige juiste informatie bevatten.