Menu

Veelgestelde vragen over documentatie

Op deze pagina zijn een aantal veelgestelde vragen weergegeven met betrekking tot eisen die worden gesteld aan documentatie.

Welke documenten moeten worden geleverd bij een nieuwe machine?

Volgens de Machinerichtlijn moet de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde bij iedere machine een gebruikshandleiding en een Verklaring van Overeenstemming meeleveren. Beide moeten zijn opgesteld in de taal van het land waar de machine wordt geleverd. In voorkomend geval moeten ook de oorspronkelijke documenten worden meegeleverd. Bovendien moet de fabrikant of zijn gevolmachtigde de CE-markering aanbrengen op de machine.

Mocht de fabrikant of zijn gevolmachtigde in gebreke zijn ten aanzien van één of meer van de hiervoor genoemde punten, dan kan men op basis van de Machinerichtlijn eisen dat deze documenten worden geleverd. Het verdient aanbeveling deze eisen op te nemen in de inkoopvoorwaarden of het inkoopcontract.