Menu

Veelgestelde vragen over verantwoordelijkheden

Op deze pagina zijn een aantal veelgestelde vragen weergegeven met betrekking tot de Machinerichtlijn en verantwoordelijkheden.

Wat mag je veranderen aan een machine met een CE-markering?

De eigenaar van een machine mag alles aan de machine veranderen wat hij wil. Echter, zodra een aanpassing zodanig is dat er niet meer wordt voldaan aan de essentiële eisen van de Machinerichtlijn, mag de machine niet meer worden gebruikt. De eigenaar zal er in dat geval voor moeten zorgen dat de machine weer in overeenstemming komt met de essentiële eisen. Concreet betekent dit dat de eigenaar moet zorgen voor een risicobeoordeling van de aanpassing, er een Technisch Constructie Dossier van de aanpassing wordt gemaakt en, indien nodig, de gebruikshandleiding wordt aangepast.

Degene die de aanpassing maakt is fabrikant van “een nieuw stukje machine” en is aansprakelijk voor de veiligheid en gezondheid van de aanpassing. Het bijbehorende dossier moet minimaal 10 jaar worden bewaard en in voorkomend geval getoond kunnen worden aan de toezicht houdende instantie.

Wat zijn de sancties als een machine niet voldoet aan de Machinerichtlijn?

Als een machine niet voldoet aan de richtlijn kan de fabrikant worden verplicht zijn product aan te passen of uit de handel te nemen. In beide gevallen kan hij worden beboet vanwege het in de handel brengen van een machine die niet aan de richtlijn voldoet.

Wie controleert de naleving van de Machinerichtlijn?

Het toezicht op naleving van de Machinerichtlijn voor wat betreft machines bestemd voor professioneel gebruik wordt uitgevoerd door de Arbeidsinspectie. Voor machines bestemd voor privé gebruik wordt het toezicht uitgevoerd door de Voedsel en Warenautoriteit (VWA).

Is de Machinerichtlijn ook van toepassing op machines die worden gebouwd voor eigen gebruik?

Wanneer een bedrijf een machine bouwt voor eigen gebruik, moet aan de Machinerichtlijn worden voldaan. De machine wordt weliswaar niet in de handel gebracht, maar wordt wel ter beschikking gesteld aan het eigen personeel van het bedrijf.

Voor wie geldt de Machinerichtlijn?

De richtlijn geldt voor iedereen die een machine voor de eerste keer binnen de Europese Unie in de handel brengt. Dit kan degene zijn die verantwoordelijk is voor de fabricage van de machine (doorgaans is dit de fabrikant van de machine) of de importeur van een (nieuwe of oude) machine uit een land buiten de Europese Unie.